Kontakty a fakturačné údaje

R-TRANSPORT s.r.o.
Mlynská 85
974 01  Banská Bystrica

Prevádzka:
Stavebná 1
974 01  Banská Bystrica - Majer

IČO: 31 570 399
DIČ: 202 045 97 93
IČ DPH: SK202 045 97 93

e-mail: info
@r-transport.sk
tel + fax: + 421 48/413 03 89


Peňažný ústav:  TATRABANKA, a.s.  Pobočka Banská Bystrica
Účet (EUR):       2940033055/1100
IBAN:                SK92 1100 0000 0029 4003 3055
SWIFT:              TATRSKBX

Register obchodného súdu: Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 669/S
Select language
Click for new image
Správa:
Overenie:
Telefón:
Email:
Meno:
Riapoš Marián
konateľ spoločnosti
(+ 421 905 364 454)
Riapoš Jozef
konateľ spoločnosti
(+ 421 905 497 336)